Hankkeessa digitalisaation tutkittu tieto kohdennetaan yritysten kehittämisvoimaksi. Tutkimustiedon ja hankkeessa tehtävän selvitystyön avulla tunnistetaan kohdeyrityksistä digitalisaation liittyviä kriittisiä kehitystarpeita sekä haasteita, joihin digitalisaatiosta ja ketterästä automaatiosta löytyisi apukeinoja. Tavoitteena on löytää sekä pilotoida tunnistettuihin kehittämiskohtiin toimivimmat ja toimintaan soveltuvimmat, helposti tuloksiksi konkretisoitavat ratkaisut ja toimintamallit, jotka voidaan käyttöönottaa joustavasti portaittain, yritysten tarpeiden ja halujen mukaan