Hankkeen tavoite on käynnistää ja vakiinnuttaa Digikeskuksen toiminta Savilahti-kokonaisuuteen. Digikeskuksen tehtävänä on seurata digitalisaation kehitystä ja auttaa ekosysteemejä ja yrityksiä digitalisaatioon liittyvien ongelmien ratkaisuissa. Tavoitteena on tukea kumppaneita uuden digiteknologian soveltamisessa ja alentaa uuden teknologian käyttöönottokynnystä.