Jatkuva oppiminen osaamisen kehittämisessä


Savon jatkuvan oppimisen ja elinikäisen ohjauksen koordinaatioryhmä keskusteli verkkotapahtumassa 23.3 jatkuvasta oppimisesta ja sen tuomista mahdollisuuksista.

Jatkuva oppiminen ja ennen kaikkea osaaminen on ollut puheenaiheena valtakunnallisesti. Tämän on nähty olevan yksi apukeino yritysten kasvua estävään osaajapulaan. Lisäksi yritykset näkevät työntekijöiden osaamisen valtavana kilpailukyvyn edistäjänä. Yritykset kykenevät vastaamaan nykyhetken ja tulevaisuuden haasteisiin, kuten vihreään siirtymään ja digitalisaatioon paremmin osaavan työvoiman avulla. Jatkuva oppiminen on ollut etuna myös hyvien työntekijöiden löytämisessä. Rekrytoidessa muuten soveltuvalta työnhakijalta voi puuttua osaamista, mitä on voitu hankkia jatkuvan oppimisen avulla. Työsuhteen aikana taas työntekijä voi löytää osaamista, mikä voi edistää uraa yrityksen sisällä ja mikä pitää yrityksen tarvitsemaa osaamista yllä.

Työntekijöille jatkuva oppiminen (elinikäinen oppiminen) taas mahdollistaa itselleen sopivan uran luomisen. Keskusteluissa esitettiin LH Liftille työllistynyt kunnossapitovastaava, joka oli osallistunut työteknikon koulutusohjelmaan Rastor Instituutin kautta sekä diplomi-insinööri, joka Navigaattorin kautta uudelleen kouluttautui lähihoitajaksi. Alan vaihto nuoruuden unelmia vastaavaksi ja oman alan sisällä osaamisen lisääminen ovat olleet syitä, miksi työntekijät ovat kiinnostuneet elinikäisestä oppimisesta. Elinikäinen oppimien myös avaa uusia vaihtoehtoja, minne työntekijä voi työllistyä. Rekrytointikoulutusten avulla osaamisen saamisen lisäksi työntekijä voi myös näyttää kyntensä yritykselle. Esimerkiksi Ponssen vastikään päättyneen rekrytointikoulutuksen osallistujista kaikki työllistyivät.

Osaamisen hankkimiseen vaikuttaa myös se, että koulutusta on tarjolla paljon enemmän kuin aikaisemmin. Työelämäyhteistyö oppilaitosten kanssa on selkeästi nousussa. Yritykset tilaavat yhä enemmän heidän tarpeisiinsa kohdennettua koulutusta pitääkseen työvoimansa osaavana. Haasteeksi nouseekin löytää kaikesta tarjonnasta juuri oikeaa koulutusta, mihin oppilaitokset ovat vastaamassa aktiivisesti. Myöskin tarvittavan koulutuksen vaatiman ajan löytyminen etenkin pienemmissä yrityksissä voi olla vaikeaa.

Tämän takia keskustelu osaamista tarvitsevien ja osaamista tarjoavien välillä korostuu. Vuoropuhelu osaamista tarvitsevien yritysten tai henkilöiden ja osaamisen tarjoajien välillä on ollut avointa, mikä auttaa löytämään sitä osaamista, mitä tarvitaan. Keskustelussa Pohjois-Savolaista jatkuvan oppimisen kulttuuria kehuttiin avoimeksi yhdessä tekemiseksi.

Jatkuvasta oppimisesta kiinnostuneiden kannattaa kirjoittaa muistiin tuleva Jatkuvan Oppimisen Pohjois-Savolainen foorumi 17.5 Savonian tiloissa. Kutsu tapahtumaan sekä lisää tietoa tapahtumasta tulee koordinaatiotyöryhmän puolesta lähiaikoina.