Hankkeen päätavoitteena on selvittää/analysoida yritysten kasvun haasteet (laaja-alainen yrityksen kasvuanalyysi) sekä tuoda ratkaisuja löydettyihin pk-yritysten kasvuun liittyviin haasteisiin. Lisäksi nostetaan yritysten edellytyksiä ja osaamistasoa kasvun haasteisiin liittyen ja sitä kautta tuodaan työkaluja kasvun hallintaan.