Hankkeen päätavoitteena on selvittää/analysoida yritysten kasvun haasteet (laaja-alainen yrityksen Life & Career -Elämä ja Ura Ylä-Savossa on ESR ja seuturahoitteinen hanke jonka tavoitteena on tukea alueen elinvoimaisuuden kasvua ja taata työvoiman pysyvyys alueella. Hankkeen aikana pyritään lisäämään alueen kansainvälistä työvoimaa valituilla kärkialoilla.