EAKR-haku on käynnistynyt

Pohjois-Savon liitto on avannut ensimmäisen hankehaun Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 – ohjelman EAKR-hankkeille (Euroopan aluekehitysrahasto).
Haettavana on 15,4 miljoonaa euroa, jota voi hakea toimintalinjojen 1 Innovatiivinen Suomi, 2 Hiilineutraali Suomi ja 3 Saavutettavampi Suomi erityistavoitteiden mukaiseen kehittämiseen.

Haku on avoinna 13.5. – 18.8.2022.