Siirrettävän yhteistyörobotiikan hyödyntämisen webinaari

TeknoHUB projekti järjesti 19.4.2022 webinaarin siirrettävän yhteistyörobotiikan hyödyntämisestä. Tapahtumassa oli kolme korkeatasoista esitystä niin robotiikan kansallisesta tilasta ja asiantuntija näkökulmasta kuin laitetason konkreettisista ratkaisuista.

Webinaarin aloitti Jyrki Latokartano Tampereen yliopistolta/Suomen robotiikkayhdistys ry:stä. Hän kertoi teollisuusrobotiikan edellytyksistä ja mahdollisuuksista Suomessa, keskittyen etenkin valmistavan tuotannon haasteisiin. Tärkeintä on ensin saattaa prosessit ja tuotteet kuntoon sekä soveltuviksi automaattiseen kokoonpanoon, ennen kuin robotisaatioon tai automaatioon kannattaa ryhtyä. Jyrki kävi läpi myös robotiikan tilannetta niin maailmalla kuin Suomessa. Tästä kävi hyvin ilmi, että tilaa ja tarvetta robottien määrän kasvattamiselle Suomessa on verrattuna kilpailijamaihimme. Paikkamme tilastoissa on tippunut, robottitiheyden ollessa 152 robottia / 10000 teollisuustyöntekijää vuonna 2020. Lopuksi hän keskittyi yhteistyörobotiikan erityispiirteisiin ja keskeisiin haasteisiin, kuten turvallisuuteen.

Toisena esiintyjänä Johan Frisk OpiFlex Ab kertoi heidän joustavasta ja liikutettavasta robottisolu konseptista. Tämän myötä useiden kymmenien kilojen käsittelykyvyn omaava robotti on helposti ja nopeasti siirrettävissä työpisteeltä toiselle. Erityistä on robottisolun aidattomuus, helppo ohjelmointi ja liikutettavuus. Ratkaisu on erityisen soveltuva koneenpalveluun ja tuotantoautomaatioon, joka on määräaikaista ja vaihtelevaa. Ratkaisu sopii hyvin myös tilanteisiin, joissa tuotantolaitetta halutaan käyttää vuoroin ihmisvoimin ja vuoroin automaattisesti esim. miehittämättömässä ilta-/yövuorossa.

Kolmantena puhujana oli Teemu Sandelin Wisematic Oy, joka kertoi heidän siirrettävästä yhteistyörobotti konseptista – KAMU™. Hän kävi läpi yhteistyörobotiikan etuja ja heidän robotiikka konseptia, jossa yhdistyvät konenäöllä varustetut yhteistyörobotit, liikuteltava alusta ja nopeasti vaihdettava yhteistyörobotiikkaan soveltuvat turvallisemmat työkalut. Erityisesti voidaan mainita maamerkkien (landmark) käyttö, joka mahdollistaa solun nopean siirron ja paikoittamisen eri prosessien välillä. Tämän myötä yhteistyörobottia on mahdollista kierrättää työpäivän aikana useissa eri tehtävissä.


TeknoHUB projektin (https://www.linkedin.com/company/uppersavoteknohub/ ) päätarkoituksena on tuoda laaja-alaista uutta teknologian ja digitalisaation osaamispääomaa Ylä-Savolaisiin PK-yrityksiin sekä sitä kautta koko alueen hyödynnettäväksi nyt ja tulevaisuudessa. TeknoHub on ESR-rahoituksella kehitettävä Ylä-Savolainen toimintamalli, jossa teknologia-alan PK-yritysten yhteiskehittämisellä ja yhteisoppimisella luodaan alueen yrityksille toiminnalliset rakenteet ja mallit digitaalisen ja teknologisen muutoskyvykkyyden jatkuvaan parantamiseen.

Tapahtuman tallennetta ja materiaaleja voi tiedustella niko.siltala@tuni.fi. Kannattaa myös ottaa projektin LinkedIn kanava seurantaan sekä seurata KesTech uutiskirjeitä ja tiedotusta, jonka kautta mainostamme tulevia tapahtumia kuten mm. webinaareja.