VIREO työpaja 9.11.2022 klo13:00-16:00 Kuopion Savonialla

Hankkeessa tutkitaan VR ympäristön soveltuvuutta teollisuuden etäkäyttöön ja -valvontaan sekä kartoitetaan niiden vaatimuksia tekniikan ja käytettävyyden kannalta.

Näiden pohjalta:
• Tarjotaan ratkaisuja etäkäyttöön ja -valvontaan
• Tuetaan yrityksien uusien tuotteiden ja palveluiden
toteuttamista VR-teknologioita hyödyntäen
• Yhdistetään reaaliaikaista tilannetietoa (IoT-data)
koneista ja prosesseista XR-ympäristöön