VirTech-koulutus – Leica Geosystems 25.5.23 klo 13-16

Leica Geosystems: Laserkeilausteknologian ja pistepilviaineistojen hyödyntäminen eri alojen digitalisaation kehityksessä

Koulutuksen tavoite ja sisältö:
Koulutuksessa opit lisää laserkeilauksesta sekä pistepilvistä ja inspiroidut niiden hyödyntämisestä asiakasesimerkkien kautta. Käymme läpi koko pistepilviprosessia, joka kattaa:

  • Mikä on pistepilvi ja mitä se sisältää
  • Miten pistepilviaineisto luodaan
  • Autonomiset ratkaisut ja tulevaisuuden näkymät
  • Tapoja ja esimerkkejä, miten pistepilviaineistoja käytetään mm. rakennus-, infra-, media-, kaivos- ja teollisuusaloilla, kaupunkiympäristöissä sekä rikos- ja onnettomuuspaikkatutkinnassa.

Kouluttajat:
Elina Punkkinen ja Vahur Joala, Leica Geosystems

Paikka:
Savonia-amk, Microkatu 1, MIC-H413 (H-osa, 4. krs, kampuskartta)

TERVETULOA MUKAAN!

Koulutus on tarkoitettu pohjoissavolaisille yrityksille, hanketoimijoille ja kehittäjille sekä Savonian henkilöstölle.
VirTech – virtuaaliteknologia työelämän ja koulutuksen kehittämisessä (1.10.2021 – 31.8.2023) on Savonia-amk:n vetämä hanke, jossa kouluttamme ja opastamme pohjoissavolaisia yrityksiä XR-teknologian käyttöönotossa ja sen soveltamisessa.