Yhteishaut 2023

Koulutuksella osaavaa työvoimaa teknologia-alalle!

Ylä-Savon ammattiopisto

Ammatillinen koulutus on nopein reitti työelämään ja teknologia-alalla Ylä-Savossa tarvitaan tekijöitä!

Yhteishaku perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin on parasta aikaa käynnissä päättyen torstaina 21.3.2023. Ylä-Savon Ammattiopistolla yhteishaussa on mahdollista hakea usealle alalle opiskelemaan joko suoraan ammattilaiseksi tai mikäli oma polku työelämään on vielä haussa, voi valinta olla tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutus (TUVA).

Yhteishaun lisäksi YSAO:lle voi hakea jatkuvassa haussa milloin tahansa – vuoden ympäri! Jatkuvassa haussa on haettavana kaikki koulutukset ja sen kautta on helppo ja ketterä aloittaa opinnot, jos mielessä on esim. alan vaihto tai ammatillisen osaamisen lisääminen. Koulutukseen hakeutumisen jälkeen opiskelijalle suunnitellaan juuri oppijan tarpeisiin räätälöity koulutuksen etenemispolku, jossa huomioidaan myös aikaisemmin hankittu osaaminen.

Ammatillinen koulutus kannattaa aina!   

Lisätietoa löydät YSAO:n sivuilta:
Yhteishaku: https://ysao.fi/hakijalle/yhteishaku/
Jatkuva haku: https://ysao.fi/hakijalle/jatkuva-haku/
Teknologiaosaaminen YSAO:lla: https://ysao.fi/hakijalle/teknologiaosaaminen/

Savonia - logo

Savonia ammattikorkeakoulu

Savonia-ammattikorkeakoulun konetekniikan insinöörikoulutus on käytännönläheistä ja työtä tehdään usein konkreettisten tuotteiden ympärillä. Konetekniikkaa opiskellaan muun muassa pienoiskaivinkoneen, ja sen simulaattorissa ajettava digitaalisen kaksosen, avulla. Opintojen aikana opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat kaivinkoneeseen erilaisia osia.  

Opintojen aikana opiskelijat pääsevät tekemään projekteja yhdessä alan yritysten ja myös muiden alojen opiskelijoiden kanssa.

Koulutuksessa oppii myös hyödyntämään nykyaikaisia tietokonepohjaisia menetelmiä: 3D-suunnittelujärjestelmiä, simulointia ja etäohjelmointia. Myös tuotekehitysprosessi, automaation menetelmät, tuotteen arkkitehtuuri, tuoterakenne ja modulointi samoin kuin robotikka, tuotantoautomaatio sekä verkostoituneet tuotantojärjestelmät tulevat tutuiksi. 

Konetekniikan lisäksi Savonialla on teknologia-alalle soveltuvat liiketalouden-, tietotekniikan- ja kv-tutkinto-ohjelmat  haut kevään 2.-yhteishaussa 15.3. -30.3.2023  https://www.savonia.fi/opiskele-tutkinto/savonia-yhteishaku-2023/

Vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin haluaville on tarjolla insinööri (ylempi AMK)-tutkinto: https://www.savonia.fi/opiskele-tutkinto/tutkinnot-ja-hakeminen/savonia-master-school/  

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopiston tekniikan alan hakukohteet – Fotoniikka, Kestävät materiaalit ja Teknillinen fysiikka – sekä aloituspaikkojen määrät ovat varmistuneet. Hakupaikkoja kohteisiin on yhteensä 100 kappaletta, joista Kuopiossa järjestettävälle teknillisen fysiikan linjalle on varattu 35, Joensuun fotoniikan linjalle 25 ja Joensuun kestävien materiaalien linjalle 45. Hakupaikkoihin järjestetään pääsykokeet 30.5.2023 niin Kuopiossa kuin Joensuussa. Ensimmäiset diplomi-insinööriopiskelijat aloittavat opintonsa tekniikan alan asiantuntijoiksi syyskuussa 2023.

Opintojen suunnittelun lisäksi yliopisto on tähän mennessä saanut kerättyä kampuskaupungeilta yhteensä 1,2 miljoonaa teknillis-luonnontieteellisen alan lahjoitusprofessuureihin, joiden avulla yliopisto voi vastata teollisuuden tarpeisiin paremmin. Lahjoituksilla mahdollistetaan sulautettujen järjestelmien professuuri Kuopioon sekä puutuotetekniikan tai tuotantotekniikan professuuri Joensuuhun, molempiin 5 vuodeksi. Yliopisto valmistelee aktiivisesti myös muita lahjoitusprofessuureja palvelemaan Itä-Suomen aluetta.

Tekniikan koulutuksesta ajankohtaista tietoa löytyy Itä-Suomen yliopiston sivuilta: https://www.uef.fi/fi/koulutus/tekniikan-koulutus.


Opiskelijoiden kesä-, projekti- ja opinnäytetyöpaikkojen haku on käynnissä ja yritykset joutuvat kisaamaan hyvistä hakijoista. Pohjois-Savossa työnantajille on kaksi hyvää rekrykanavaa, joten kannattaa ilmoitella näissä: https://www.opiskelijatoihin.fi/ ja www.tuudo.fi/tyonantajille/

Savonian Iisalmen kampuksella alkoi tammikussa 2023 konetekniikan insinööri (AMK) monimuoto koulutus, jossa 30 henkilöä aloitti opintonsa. Suurin osa heistä opiskelee työn ohessa alueen teknologiateollisuudessa. Seuraavan Iisalmen ryhmän haku on syksyllä 2024.