YSAO:n ja Savonia-AMK:n henkilöstöä ja opiskelijoita Mersun tehtaalla

YSAO ja SAVONIA kansainvälisessä VLEFact hankkeessa kehittämässä Teollisuus 4.0 oppimiskokonaisuutta

Ylä-Savon Ammattiopisto ja Savonia-AMK ovat mukana VLEFact hankkeessa yhdessä saksalaisen Carl-Benz Schulen sekä tanskalaisen Mercantecin kanssa. Hanketta rahoitetaan Erasmus+ ohjelmasta ja hankkeen tavoitteena on neljän oppilaitoksen yhteistyönä rakentaa Teollisuus 4.0:n opetukseen vapaasti käytössä oleva verkko-oppimispaketti sekä lisätä opiskelijoiden ja oppilaitosten henkilökunnan kansainvälistä liikkuvuutta kumppanuuskoulujen välillä.

eOppimisen kurssisisältö rakentuu vahvasti oppilaitoksissa käytettävien älytehtaiden sekä yhteistyörobotiikan ympärille. Opetuksessa käytettävillä älytehtailla sekä niihin kytketyillä yhteistyöroboteilla voidaan simuloida toimitusketjuun liittyvää datan keräämistä ja hallintaa sekä prosessien reaaliaikaista mittaamista ja simulointia digitaalisen kaksosen kautta. Opetuksessa käytettävät älytehtaat mahdollistavat myös prosessin tutkimisen AR/VR sovelluksilla tuoden kokonaan uuden ja visuaalisen ulottuvuuden tuotantoprosessin konfigurointiin, ohjaamiseen sekä kunnossapitoon. Kurssisisällön lisäksi hankkeeseen liittyy vahvasti kansainvälistymisen teemat avaten sekä oppilaitosten henkilöstölle että oppilaille mahdollisuuden opiskella ja tehdä yhteistyötä erilaisista taustoista ja kulttuureista saapuvien henkilöiden kanssa. Hankkeen yhteisenä työkielenä on englanti.

Maaliskuussa 2023 tiimit YSAO:lta ja Savonia-AMK:sta matkasivat Carl-Benz Schule vieraaksi Gaggenauhun Saksaan. Yhteisen kolmen päivän aikana neljän oppilaitoksen opettajat ja opiskelijat pääsivät koeajamaan Teollisuus 4.0 kurssin sisältöjä sekä toteuttamaan yhteisiä case-opintoja keskittyen Carl-Benz Schulen FESTO-älytehtaan automaatioratkaisuihin. Yhteisen matkan yhtenä kohokohtana oli Carl-Benz Schulen yhteistyöyrityksen vierailu, joka vei ryhmän tutustumaan Mercedes-Benzin Rastattin autotehtaalle. Kyseinen tehdas vastaa globaalisti kaikkien A-sarjan Mersujen tuotannosta ja tehtaan laskennallinen kapasiteetti tällä hetkellä on noin 1400 autoa vuorokaudessa. Vierailu autotehtaalla oli elämys niin oppilailla kuin opetushenkilöstölle ja kokonaisuutena viikon matka yhteistyöoppilaitokseen jätti takataskuihin ison kasan kokemuksia ja uutta näkemystä!

VLEFact hankkeen tapahtumiin ja e-oppimisen sisältöihin voi tutustua hankkeen yhteisellä verkkosivulla www.vlefact.eu joka päivittyy aktiivisesti. Tällä hetkellä menossa on oppimismoduulien viimeistely ja valmistautuminen syksyn seuraavaan yhteiseen tapaamiseen, joka järjestetään Savonialla Kuopiossa sekä YSAO:lla Iisalmessa. Hanke päättyy lokakuun 2023.

Lisätietoja VLEFact hankkeesta YSAO:lla antaa hankkeen koordinaattori Mika Julkunen (mika.julkunen@ysao.fi / 0406686068).

YSAO:n ja Savonia-AMK:n henkilöstöä ja opiskelijoita Mersun tehtaalla
Kuva 1. YSAO:n ja Savonia-AMK:n henkilöstöä ja opiskelijoita Mersun tehtaalla
Kuva 2. Opettajat ja oppilaat koeajavat YSAO:lta ja Savonia AMK:lta löytyvien LucasNülle minitehtaiden kuljetinmoduulia matkapuhelimeen ladattavalla applikaatiolla joka mahdollistaa prosessin konfiguroinnin ja ohjaamisen lisätyn todellisuuden (AR) ympäristössä.
Kuva 2. Opettajat ja oppilaat koeajavat YSAO:lta ja Savonia AMK:lta löytyvien LucasNülle minitehtaiden kuljetinmoduulia matkapuhelimeen ladattavalla applikaatiolla joka mahdollistaa prosessin konfiguroinnin ja ohjaamisen lisätyn todellisuuden (AR) ympäristössä.