KesTechin ennakointityö koostuu kahdesta osasta: Ennakointifoorumista sekä Round Table -toiminnasta.

Ensimmäisessä osassa Ylä-Savon teollisuuden toimijat kutsutaan Ennakointifoorumiin. Työ aloitetaan laajalla ilmiökartalla, joista keskustelujen ja työpajojen seurauksena löytyvät Ylä-Savon elinvoimaisuuden ja tulevaisuuden kannalta merkittävimmät ilmiöt. Ennakointia tukevana työkaluna toimii Futures Platform, johon on koottu merkittävä määrä tulevaisuudentutkijoiden etsimiä ilmiöitä. Lopputuloksena Ennakointifoorumissa on tunnistettu Ylä-Savon alueelle tulevaisuuden kannalta merkittävimmät ilmiöt.

Toisessa osassa tunnistetuista ilmiöistä muodostetaan kokonaisuuksia Round Table-toimintaa varten. Round Table -toiminnassa kokonaisuuksia tutkitaan toimijoiden kesken useammasta näkökulmasta. Tilaisuuksiin kutsutaan myös ulkopuolisia asiantuntijoita tuomaan uutta tietoa osallistujille kokonaisuuksiin liittyen. Useamman kokoontumisen jälkeen lopputuloksena on kehitysaihioita ja toimenpiteitä. Työssä keskitytään löytämään niitä ratkaisuja, joihin osallistujat kykenevät vaikuttamaan ja päättämään.