KesTech käynnistää ennakointitoimintansa kahdenlaisen toiminnan kautta: ennakointi– ja roundtable-työskentelyllä.

Ensimmäisenä käynnistyy ennakointityöskentely, jossa viime toimintakauden tapaan tarkastellaan valittujen teemojen osalta, mitä ilmiöitä ne pitävät sisällään (kts. viime kauden ennakointikartta). Ennakoinnissa tarkoitus on nimensä mukaisesti katsoa lähitulevaisuuteen, ja koittaa tulevaisuuskuvan avulla ymmärtää, mitä meidän pitäisi tehdä juuri nyt.

Toiseksi, ennakoinnin ja muun tiedonhankinnan kautta saatuja tuloksia / ymmärrystä on tarkoitus jalostaa konkreettiseksi tekemiseksi keskusteluhenkisessä roundtable-toiminnassa. Tarkoitus on kasata luontevia, yrityksistä ja KesTech-toimijoista koostuvia työryhmiä valittujen teemojen ympärille. Yhdessä tekemisen kautta on tarkoitus muodostaa tavoitekuva, ja sen perusteella käynnistää toimenpiteet, jolla sinne päästään. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi uusia T&K-hankkeita tai pienempiä projekteja, tai uusien toimintatapojen luomista, joilla jo olemassa olevia resursseja päästään hyödyntämään paremmin.

Me emme Savossakaan elä irrallaan muusta maailmasta. Teollisuus kehittyy ja kohtaa haasteita meillä siinä missä muuallakin. Tämän vuoksi meidän ei myöskään kannata – eikä onneksi tarvitsekaan – lähteä miettimään tilannekuvaa ja haasteita puhtaalta pöydältä. KesTechin uudella toimintakaudella tarkoituksenamme on hyödyntää työtä, jota teollisuusyritysvetoinen, kansallisen tason yhteenliittymä Sustainable Industry X (SIX) on tehnyt.

Älykkään valmistuksen (Smart Manufacturing) klusterissa on kehitetty kansallisen tason tiekartta siitä, miltä tulevaisuuden tuote näyttää, ja mitä vaatimuksia se asettaa tulevaisuudessa valmistavalle tuotantoketjulle. Nämä kehityskohteet on jaettu kuuteen eri teemaan, jotka ovat:

  • Älykkyyttä valmistamassa, johon kuuluvat esimerkiksi datan ja tuotteeseen liitetyn tiedon kerääminen ja hyödyntäminen suunnittelun ja valmistuksen kehittämisessä.
  • Vihreä valmistus, johon kuuluvat esimerkiksi päästötiedon mittaus, laskenta ja raportointi dataa hyödyntäen, sekä kiertotalousratkaisut ja energiatehokkuus.
  • Vahva toimitusverkosto, johon kuuluvat esimerkiksi alustat ja periaatteet verkostossa datan jakamiseen, sekä verkoston logistiikan optimointi ja tilannekuvatiedon kehittäminen.
  • Uusi työ, johon kuuluvat esimerkiksi sosiaalisesti kestävä ja houkutteleva teknologia-alan työ, globaali työvoima, ihmisten kyvykkyyksien lisääminen ja avusteiset järjestelmät (XR).
  • Uudet valmistusmenetelmät ja paradigmat, johon kuuluvat esimerkiksi simulointimallit suunnitteluprosessista lähtien, ainetta lisäävä ja poistava valmistus yhdessä, sekä tehokkaat tavat järjestää tuotanto.
  • Autonominen toiminta ja automaatio, johon kuuluvat esimerkiksi tuotannon ketteryys ja (yhteistyö)robotiikka, sekä ennakoiva kunnossapito.

Vaikka teemat on ajateltu tulevaisuuden tuotteen ja valmistavan teollisuuden toimitusketjun näkökulmasta, on mukana myös monia, laajemminkin teollisuutta koskettavia aiheita. Tarkoituksenamme KesTechissä on hyödyntää tätä valmista viitekehystä, mutta sovittaa ja soveltaa sitä Ylä-Savon alueen teollisuuden näkökulmasta. Kaikkia teemoja emme kuitenkaan voi lähteä ratkaisemaan kerralla, joten meidän täytyy priorisoinnin avulla tunnistaa, mitkä teemoista ja niiden alle kuuluvista haasteista ovat kaikkein tärkeimpiä käsittelyyn nostettavia juuri nyt. Tähän tarvitsemme ja haluamme kuulla myös alueen teollisuuden näkemystä.

KesTechin Ennakointifoorumi

KesTech järjestää kaksiosaisen Ennakointifoorumin.
Ensimmäinen ennakointifoorumi järjestetään 28.8.2024 klo 14:00- 16:00 Savonialla (Haukisaarentie 2, Iisalmi). Foorumissa käydään läpi ennakointityön tarkoitusta, minkä jälkeen käymme läpi KesTechin kauden 2024-2026 ennakointikarttaa ja tunnistamme ilmiöitä ennakointikartalle.

Toinen ennakointifoorumi järjestetään 18.9.2024 klo 14:00-16:00 Savonialla. Foorumissa käydään läpi edellisen kokoontumisen tuloksia ja tehdään vaikutusanalyysiä tunnistetuille ilmiöille.

Ilmoittautuminen alla olevan lomakkeen kautta tai täältä