FI_Co-fundedbytheEU_RGB_BLACK
Pohjois-Savon-liitto-tunnuscmyk

MIKSI KESTECH?

hands green ball wheel

KesTech osaamiskeskittymä on ollut aktiivisesti mukana Ylä-Savon teknologisen kehityksen edistämisessä vuodesta 2022 lähtien ja on edelleen merkittävässä roolissa tukemassa teollisuusyritysten liiketoiminnan kehitystä. KesTechin toiminnalle on tunnistettu selkeä tarve alueella ja olemmekin jatkaneet toimintaamme entistä laajemmalla kokoonpanolla vuoden 2024 alusta. 

KesTechin ydintiimi koostuu neljästä toimijasta, jotka ovat: Savonia-ammattikorkeakoulu, Ylä-Savon ammattiopisto (YSAO), Itä-Suomen yliopisto (UEF) ja Iisalmen Teollisuuskylä Oy. Tämä perusta pitää sisällään monipuolisen kattauksen tietoa, taitoa, kokemusta sekä erilaisia kehitysnäkökulmia. Näiden toimijoiden osaamista ja verkostoja hyödyntäen, KesTech tarjoaa vahvan ja monipuolisen osaamiskeskittymän tukemaan alueen teollisuusyrityksiä.

MITEN KESTECH TOIMII?

magnifying glass green bals black lines arrow

Teemme aktiivista ennakointityötä alueellisella ja kansallisella tasolla sekä globaalisti. Ennakointityön avulla pysymme ajan tasalla yritysten toimintaan vaikuttavista tulevista muutoksista. Ennakointityö antaa hyvän pohjan roundtable-toiminnalle. Toiminnan tarkoituksena on käsitellä ennakointityössä esiin nousseita kehitysteemoja yhdessä teollisuusyritysten kanssa.

green balls circle

Roundtable-toiminnan avulla alueella on mahdollisuus kehittää tiiviimpää yhteistyötä eri toimijoiden kesken sekä tukea jatkuvaa kehitystä. Ennakointi ja alueen kehittymisen arviointi auttavat myös teollisuuden alihankintaverkoston mikro- ja pk-yrityksiä valmistautumaan vihreän siirtymän ja vastuullisuuden vaatimuksiin.

green and black balls black lines a man three heads

Yksi KesTechin tavoitteista on sujuvan toimintamallin kehittäminen. Toimintamalliin sisältyy esimerkiksi yritysten kehitys- ja koulutustarpeiden tutkiminen sekä tarvittavien ammattilaisten etsiminen Suomesta ja ulkomailta, tukemaan yrityksiä osaajapulan haasteissa. Lisäksi KesTech on mukana rakentamassa kestäviä koulutuspolkuja suomalaisille ja kansainvälisille opiskelijoille. Koulutuspolkujen tulee olla linjassa yritysten kehitystavoitteiden kanssa sekä vastata niiden erityistarpeita.

black and green balls black lines

Me KesTechissä ymmärrämme, ettei kehitystä saavuteta yksin. Siksi teemme yhteistyötä muiden hankkeiden, klustereiden ja verkostojen kanssa. Tällä tavoin tuemme sekä omia päämääriämme, että vahvistamme verkostomme yhteisiä päämääriä. Tästä esimerkkinä Yhessä-osaamisverkosto, jossa olemme kumppanina tukemassa koko Ylä-Savon alueen kehitystä.

Teemme tiivistä yhteistyötä Talent Hub -hankkeen kanssa tukeaksemme kansainvälisten osaajien kotoutumista ja työllistymistä alueelle sekä helpottaaksemme alueen yrityksiä kansainvälisten osaajien rekrytoinnissa.

Yhdessä TechSavo -hankkeen kanssa keskitämme huomiomme alueen pienten ja keskisuurten teollisuusyritysten nykyisten kehitystarpeiden tunnistamiseen. Osallistumme aktiivisesti yhteisiin tapahtumiin ja työskentelemme yhdessä tukeaksemme yritysten kehityspolkuja.

Kehittämisen taustalla tulee olla isompi kuva, joten siksi KesTech on mukana SIX (Sustainable Industry X) -verkostossa, jonka tavoitteena on edistää valtakunnallista teollisuuden ja tutkimuksen välistä yhteistyötä. Haluamme lisätä alueen näkyvyyttä myös eurooppalaisissa verkostoissa ja tutkia niiden tarjoamia mahdollisuuksia Ylä-Savon alueen teollisuuden tukemiseen.

MITÄ KESTECH TUKEE?

teeth wheels green ball black lines SMES

KesTech toimii siltana Ylä-Savon alueella, yhdistäen saumattomasti ydintiimimme sekä verkostomme monipuolisen osaamisen ja asiantuntemuksen. Näin KesTech kykenee tarjoamaan tukea alueen teollisuusyritysten kehittymiseen heidän erityistarpeidensa ja tavoitteidensa mukaisesti. Toimintatapamme on yhteistyö asiakkaidemme kanssa: etsimme yhdessä parhaat ratkaisut asiakkaiden tarpeisiin.


Ajankohtaista hankkeessa

PK-yritykset kestävään kasvuun 5.9.24 & 31.10.24

22.05.2024

Tervetuloa varustautumaan tiedoilla ja työkaluilla, joilla pk- yrityksen vastuullisuustyön perustan rakentaminen aloitetaan!

Lue lisää

ELY-keskuksen rahoitusinfossa puhutaan rahasta, kasvusta ja kansainvälistymisestä -webinaari 3.6.24

22.05.2024

ELY-keskuksen rahoitusinfossa puhutaan rahasta, kasvusta ja kansainvälistymisestä - Tule mukaan webinaariin!

Lue lisää

SIX Valmistusklubin webinaarit ja työpajat toukokuussa

14.05.2024

Valmistavan teollisuuden yrityksille on tarjolla maksuton tapahtumasarja vastuullisuudesta ja vihreästä siirtymästä. Kahden webinaarin ja kahde

Lue lisää
Lue kaikki artikkelit

KesTech toimijat


Seuraa meitä LinkedInissä!