Ylä-Savon elinvoimaisen teollisuuden puolesta

Ylä-Savon teollisuus tarvitsee kehittyäkseen osaavaa työvoimaa, asiantuntevaa liiketoiminnan kehittämispalvelua, tuotekehitys- ja testauspalvelua sekä korkeatasoista tutkimustietoutta ja tki-ympäristöjä. Ylä-Savon kone- ja laitevalmistuksen klusteri, KESTECH on vastaus tähän tarpeeseen.

KESTECH toiminnan keskiössä on tarjota yläsavolaisille teollisuusyrityksille osaamisen kehittämispalvelua siten, että yritykset voivat kehittyä ja kasvaa alueella. Toiminnan ytimen muodostaa Savonian, YSAO:n ja UEF:n monikampusmalli, jossa oppilaitosten keskeiset resurssit toimivat harmonisessa yhteistyössä ja joiden tki-ympäristöjä kehitetään alueen valmistavan teollisuuden tarpeiden mukaisesti.Toiminnan painopisteet:

Alan ja alueen vetovoimaisuuden parantaminen

Kone- ja laitevalmistuksen kehitystoiminnan ja hankkeistamisen koordinointi, valmistelu ja käynnistäminen

Hankkeiden tulosten laajempi hyödyntäminen ja käytännön jalkautus elinvoimaisuuden parantamiseksi

Osaamis- ja kehittämisympäristöjen kehittäminen

Yritysten luottamuksen saavuttaminen ja sitouttaminen toimintaan

Ihminen ja teknologia kestävän kehityksen moottorina