Skenaario ”Kasvua Vastuullisuus Edellä”
Skenaario ”Sopeutumista haasteiden keskellä”
Skenaario ”Kiertotaloudesta hyvinvoinnin veturi”

Mikä Ylä-Savossa voi olla tulevaisuudessa mahdollista? Tähän kysymykseen haimme vastauksia Ylä-Savon skenaariot 2035 työpajoissa eMill-hankkeen ja KesTechin yhdessä järjestetyssä Skenaariotyöpajassa. Skenaariotyöskentelyä fasilitoivat Sonja Pyötsiä ja Mikael Paltschik Capful Oy:sta.

Skenaariotyössä hahmoteltiin kolme tulevaisuuskuvaa, joissa huomioitiin Ylä-Savon tulevaisuudelle tärkeitä teemoja ja luotiin yhteistä näkemystä toimenpiteistä, joita alueella voidaan toteuttaa. Skenaariotyötä varten luodun kyselyn ja olemassaolevan materiaalin pohjalta rakennettiin kolme mahdollista skenaariota:

  • Suomi, jossa vakaan maailmantilanteen avulla rakennetaan aluepolitiikkaa, mistä myös Ylä-Savo hyötyy.
  • Suomi, joka on keskellä geopoliittisia jännitteitä, investointeja suomeen tulee vähemmän ja aluepolitiikan tuki on rajallista.
  • Suomi, joka keskittyy vihreän siirtymään, uusiutuvaan energiaan ja yhteiskunnan sähköistymiseen.

Skenaariotyöpajoissa pohdittiin, mitkä tapahtumat vievät kohti esitettyjä skenaarioita sekä toimenpide-ehdotuksia, joita skenaarioiden valossa Ylä-Savon alueella kannattaa tehdä. Skenaariotyöstä on valmistettu materiaalia sekä loppuraportti, jotka kuvaavat yllä oleviin skenaarioihin liittyviä Ylä-Savon tulevaisuuskuvan mahdollisuuksia, uhkia ja toimenpide-ehdotuksia.

Oletko kiinnostunut skenaariotyöstä ja haluatko mukaan luomaan tulevaisuuden Ylä-Savoa? Pääset mukaan skenaariotyöhömme ottamalla yhteyttä Herkkoon (herkko.pulkkinen@uef.fi, 050 465 5947).