Artikkelit

 • Tulevaisuuden teknologiat – Round Table 23.2.2023
  Toinen Tulevaisuuden teknologiat – Round Table järjestettiin 23.2.2023. Alta löydät videot asiantuntijapuheenvuoroista.
 • Kestävä vastuullisuus – Round Table 19.1.2023
  Vastuullisuuskonsultti Fenia Niemitz Thirdrock Oy:sta vieraili Kestech kestävän vastuullisuuden roundtable kokoontumisessa 19.1.2023 Kevään 2022 ennakointikartassa ”Kestävä vastuullisuus” tunnistettiin yhdeksi kolmesta tärkeimmästä tulevaisuuden ilmiöstä, jotka muuttavat Ylä-Savoa ja erityisesti alueella toimivia… Jatka lukemista Kestävä vastuullisuus – Round Table 19.1.2023
 • KesTechin RoundTable -toiminta
  KesTech on syksyn aikana käynnistänyt RoundTabletoimintaa Ylä-Savon yrittäjille kolmen aihealueen tiimoilta: Osaava Työvoima, Tulevaisuuden Teknologia sekä Kestävä Vastuullisuus. Mutta mitkä ovat olleet kokemukset tähän mennessä ja mitä voi odottaa toiminnan tulevaisuudelta? Onko toiminta synnyttänyt uusia projekteja ja millaiseksi KesTechin RoundTable lopulta muodostui?
 • Minne häviää kädentaidot, Arvostetaanko kädentaitajaa?
  Kesällä 2022 Kestech-ennakointikartan ja tulevaisuuden ilmiöiden pohdinnassa käytiin pitkät ja hyvät keskustelut liittyen työelämään siirtyvien nuorten kädentaitojen heikkenemiseen. Ilmiön taustoja pohdittaessa nousi esille, ettei alueen teknologiayritysten edustajat saatikka Kestech-asiantuntija tunteneet kuinka kädentaitoja opetetaan ja kehitetään perusopetuksessa. Lisäksi keskustelussa nousi esille kädentaitojen arvostus nykyajassa ja kysymys, kuinka hyvin teknologia-alan yrityksiä, ammatteja ja uramahdollisuuksissa perusopetuksen tasolla ylipäätään tunnetaan Ylä-Savossa. Keskustelun pohjalta Kestech otti pallon haltuun ja lupasi selvittää vastaukset kysymyksiin!
 • Osaava työvoima – Round Table 24.11.2022
  Toinen RoundTable järjestettiin 24.11.2022. Toisen Round Tablen aiheena etsittiin konkreettisia toimenpiteitä työvoiman selvittämiseksi. Mitkä ovat ne toimenpiteet, joiden avulla työvoimaa saadaan Suomesta tai Ulkomailta Ylä-Savoon? Miten kunta, valtio, yritykset ja… Jatka lukemista Osaava työvoima – Round Table 24.11.2022
 • KesTech esillä Iisalmen Sanomien Elinvoimainen Teollisuus-liitteessä
  KesTech mukana kehittämässä Ylä-Savon teknogia-alan elinvoimaisuutta, kannattaa tutustua
 • Osaava työvoima – Round Table 31.8.2022
  Ensimmäinen Osaavan Työvoiman Roundtable järjestettiin 31.8. Ensimmäisessä Round Tablessa käytiin läpi Osaavaan Työvoimaan liittyviä ilmiöitä. Alustuksessa käytiin läpi Futures Platformista merkittävimmiksi nostettuja ilmiöitä sekä Ylä-Savon tilannetta työvoimapoliittisesta näkökulmasta. Tämän jälkeen… Jatka lukemista Osaava työvoima – Round Table 31.8.2022
 • Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027-ohjelma
  Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelma tukee elinkeino-, energia-, ilmasto-, innovaatio-, koulutus- ja työllisyyspolitiikkaa sekä syrjäytymisen ja köyhyyden vastaista työtä. Lisäksi kansallisissa tavoitteissa tuetaan kestävää kasvua sekä toimia, jotka edistävät hiilineutraaliin… Jatka lukemista Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027-ohjelma
 • 3DROBO – hanke
  Savonialla on käynnistynyt 3D-tulostusta robotilla (3DROBO) –hanke, jossa robottitulostus ottaa roiman askeleen eteenpäin. Hanke muodostuu investointi- ja kehityshankkeesta ja sen tavoitteena on tarvittavien ohjelmistojen, laitteiden ja tarvikkeiden hankinta siten, että… Jatka lukemista 3DROBO – hanke
 • KesTech osaamiskeskittymä osana Ylä-Savon osaamisen kehittämisen mallia
  KesTech osaamiskeskittymä on mukana pilotoimassa Ylä-Savon osaamisen kehittämisen mallia, jossa yritykset, oppilaitokset, kunnat ja järjestöt kokoontuvat yhteen valmistelemaan yläsavolaisen osaamisenstrategista ohjausta. Koordinoijana on Ylä-Savon ammattiopisto, joka kokoaa verkostokeskuksen. Siihen kutsutaan alueelliset koulutusorganisaatiot, kunnat ja kehittäjätahot.