Osaava työvoima – Round Table 31.8.2022

Ensimmäinen Osaavan Työvoiman Roundtable järjestettiin 31.8.

Ensimmäisessä Round Tablessa käytiin läpi Osaavaan Työvoimaan liittyviä ilmiöitä. Alustuksessa käytiin läpi Futures Platformista merkittävimmiksi nostettuja ilmiöitä sekä Ylä-Savon tilannetta työvoimapoliittisesta näkökulmasta.

Tämän jälkeen käytiin läpi Osaavaan Työvoimaan liittyviä ilmiöitä useammasta näkökulmasta. Näkökulmat olivat:
·         Ylä-Savo
·         Työntekijä
·         Alueen Yritykset
·         Työtehtävät ja työ

Tulokset näkökulmista on esitetty alla olevassa miellekartassa: