3DROBO - hanke

Savonialla on käynnistynyt 3D-tulostusta robotilla (3DROBO) –hanke, jossa robottitulostus ottaa roiman askeleen eteenpäin. Hanke muodostuu investointi- ja kehityshankkeesta ja sen tavoitteena on tarvittavien ohjelmistojen, laitteiden ja tarvikkeiden hankinta siten, että 3D-tulostuksen robottisolut metallin, muovin ja betonin osalta saadaan tehokkaaseen käyttöön.

Hankeaika:     1.1.2022 – 31.8.2023

Budjetti:         128.000 € (investoinnit) + 260.448 € (kehityshanke)

 • Hankkeen tavoitteet tiivistetysti:
  • Robotin jälkikäsittelytyökalujen hankinta, asennus ja käyttöönotto muovi/komposiittitulostuksen robottisolussa.
  • Robottitulostukseen liityvien prosessien tutkimus ja kehitys – mm. tulostuslämpötiloja seuraamalla.
  • Tulostusprosessien valmistelussa ja hallinnassa käytettävien ohjelmistoratkaisujen vertailu, hankinta, ja käyttöönotto.
  • Robottitulostukseen soveltuvien tulostusmateriaalien ja niiden käyttökohteiden tutkiminen ja testaus konkreettisten esimerkkien avulla
Kuva: 3DROBO –hankkeessa valmistetaan kappaleita 3D-tulostamalla muovista, komposiiteista (esim. puukuitukomposiitti), metallista ja betonista.
 • Hankkeen työpaketit:
  • TP1: Muovin/komposiittimateriaalien 3D-tulostaminen
   • Komposiittimateriaalien tulostus ja testaus
   • Paloluokiteltujen materiaalien 3D-tulostaminen robottisolulla
   • Robotisoidun jälkikäsittelytyökalun käyttöönotto ja testaus
   • Laadunvalvonta ja prosessin tarkastelu lämpökameralla
  • TP2: Metallin lankasyöttöinen suorakerrostus
   • Eri ohjelmistoratkaisujen vertailua ja testausta
   • Prosessin aikaiset muodonmuutokset ja lämpötilamuutosten seuranta lämpökameralla
   • Valmistettujen kappaleiden mittatarkkuuden tarkastelu
  • TP3: Betonin ja betonimuottien 3D-tulostus
   • Tulostusprosessin parannus ja automatisointi
   • Betonivalumuottien valmistus komposiittimateriaaleista ja niiden soveltuminen valukäyttöön
  • TP4: Raportointi, kiertotalous-, päästö- ja kustannuslaskelmat
   • 3D-tulostuksen materiaalikulutuksen, energiankulutuksen ja siinä syntyvien päästöjen laskeminen / vertailu perinteiseen teollisuuteen.
   • Robottitulostuksen kustannusten ja hyödyjen vertailu muihin tulostusmenetelmiin.

Hankkeessa ovat mukana seuraavat yritykset: Ponsse, Suomivalimo, Etteplan, Fantasiaworks, Lujabetoni, Hydroline, UPM, Design Reform. Betola, GTK

 • Hankkeen konkreettisia tuloksia ovat:
  • Jälkikäsittelytyökalujen käyttöönotto robotilla
  • Robottitulostusohjelman/ohjelmien kartoitus, testaus ja käyttöönotto
  • Laadunvalvonta ja osaamisen lisääminen
  • Prosessien seuranta, mm. lämpötilamuutokset
  • Robottitulostusprosessien ympäristövaikutukset
  • Raportti kustannusrakenteesta ja ympäristövaikutuksista