KesTech osaamisen malli

Osaamisen malli

KesTech osaamiskeskittymä on mukana pilotoimassa Ylä-Savon osaamisen kehittämisen mallia, jossa yritykset, oppilaitokset, kunnat ja järjestöt kokoontuvat yhteen valmistelemaan yläsavolaisen osaamisenstrategista ohjausta. Koordinoijana on Ylä-Savon ammattiopisto, joka kokoaa verkostokeskuksen. Siihen kutsutaan alueelliset koulutusorganisaatiot, kunnat ja kehittäjätahot.

KesTech on tukijalkana Ylä-Savon osaamisen kehittämisessä, tuoden näkemyksen teollisuuden tilanteista ja tarpeista. Työn toteuttamiseksi käynnistetään yritysten kanssa ennakointifoorumi, jossa käsitellään teollisuuden tulevaisuuskuvaa ja analysoidaan sen haasteita. Haastamme Ylä-Savon teollisuusyritykset mukaan ennakointifoorumiin.