KesTech-hanke

FI_Co-fundedbytheEU_RGB_POS
Pohjois-Savon-liitto-tunnuscmyk

Ylä-Savon teollisuus

Ylä-Savon teollisuus on monialaista ja innovatiivista. Nykyaikaiseen ja kilpailukykyiseen teknologiatoimialan keskittymään kuuluu kansainvälisillä markkinoilla toimivia yrityksiä ja verkostossa toimivia alihankkijoita. Maailmalla Ponssen metsäkoneet, Normetin kaivosajoneuvot ja Profile Vehiclesin ambulanssit tunnetaan korkeasta laadustaan. Genelecin studiotarkkailukaiuttimet edustavat oman alansa kansainvälistä huippua, ja panimoyritys Olvi pitää huolen, ettei jano pääse yllättämään.

Ylä-Savon teollisuusyritysten liikevaihto ja vienti ovat kasvaneet 2000-luvulla muuta Suomea nopeammin. Ylä-Savon teollisuuden liikevaihto vuonna 2019 oli 2,6 miljardia euroa ja vienti 520 miljoonaa euroa.

Teköäly

Hankesuunnitelma

Tausta

Ylä-Savon teolliseen keskittymään kuuluu useita kansainvälisillä markkinoilla toimivia yrityksiä ja näiden verkostoissa toimivia alihankkijoita. Kone- ja laitevalmistus sekä siihen liittyvä palveluverkosto on seutukunnan suurin työllistäjä ja alueen elinvoimaisuuden kannalta äärimmäisen tärkeä toimiala. Hankkeen tavoitteena on turvata Ylä-Savon teollisuuden osaavaan työvoiman saanti sekä tarjota asiantuntevaa liiketoiminnan kehittämispalvelua, tuotekehitys- ja testauspalvelua sekä korkeatasoista tutkimustietoutta soveltavia TKI-ympäristöjä yritysten osaamisen kehittämisen tarpeisiin.

Tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Ylä-Savon teollisuuden asemaa tarjoamalla kerätyn ennakointitiedon avulla tarpeen mukaista, koulutusorganisaatioiden yhdessä toteuttamaa osaamisen kehittämisen palvelua. Hankkeen toimenpiteillä vahvistetaan kone- ja laitevalmistuksen klusterin, KesTech -osaamiskeskittymän käynnistämistä. KesTech -klusterin muodostavat alueella toimivat koulutusorganisaatiot eli Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Ylä-Savon ammattiopisto.

Hankkeen päätavoite on luoda uusi teollisuuden ja teknologia-alan toiminnan kehittymistä tukeva koulutus- ja TKI-osaamiskeskittymä Ylä-Savoon. Hanke edistää Ylä-Savon teollisuuden ja teknologia-alan yritysten sekä koulutusorganisaatioiden yhteistoimintaa alueellisessa koulutus- ja kehittämistoiminnassa. Hanke tukee teollisuuden ja teknologia-alan uudistumista, osaamisen lisäämistä ja uuden teknologian hyödyntämistä liiketoiminnassa. Lisäksi hankkeessa kehitetään, kokeillaan ja arvioidaan yhteiskehittämisen mallilla tuotettuja prosesseja ja palveluita.

Hankkeen toimenpiteitä ovat:

  1. Ennakoidaan teknologia-alan mahdollisia tulevaisuuksien toimintaa. Tarjolla olevien ennakointialustojen palvelujen ja tiedon hyödyntäminen kestävän teollisuuden tulevaisuuskuvan muodostamiseksi. Toteutetaan teknologia-alan tulevaisuuden koulutus-, osaamis- ja työvoimatarpeiden tiedon keräys- ja analysointimallin suunnittelu ja pilotointi.
  2. Kehitetään KesTech -osaamiskeskittymän verkostomainen toimintamalli. Laaditaan yhteinen kehittämis- ja toimintasuunnitelma ja implementoidaan prosessimainen kehittämismalli käytäntöön.
  3. Suunnitellaan ja pilotoidaan yrityskumppanuusmalli ja jatkuvan oppimisen palvelumalli. Lisätään yliopistojen, tutkimuslaitosten, ammatillisten oppilaitosten, julkisyhteisöjen ja yritysten TKI-yhteistyötä, myös kansainvälisellä tasolla.
  4. Tunnistetaan alueelliset teknologia-alan hanketoimijat ja kehittämishankkeet. Toteutetaan koulutusorganisaatioiden yhteinen teknologiahankkeiden kehitysalusta ja orkestrointimalli.

Hankkeen tuloksena syntyy Ylä-Savon teollisuusyritysten ja alueella toimivien koulutusorganisaatioiden välille toimintamalli, jonka avulla tulevaisuuden osaamisen ja teknologian kehittämistarpeita pystytään ennakoimaan ja tarjoamaan niihin innovatiivisia ratkaisuja. Toimintamalli vastaa proaktiivisesti valmistavan teollisuuden ja teknologia-alan muuttuviin tarpeisiin.


Hankkeen rahoittajat

FI_Co-fundedbytheEU_RGB_POS
Pohjois-Savon-liitto-tunnuscmyk