Kestävä Vastuullisuus Round Table 19.1.2023 klo 08:30-11:00

Osana Kestech-ennakointikarttaa vastuullisuuteen, kiertotalouteen ja vihreään siirtymään liittyvät teemat nostettiin aihepiireiksi, jotka tulee merkittävästi vaikuttamaan Ylä-Savolaisen teollisuuden tulevaisuuteen.

Kartoituksen perusteella osalle Ylä-Savolaisista teollisuusyrityksistä vastuullisuustyö on arkipäivää ja kiinteä osa toimintaa, kun taas osalle yrityksistä vastuullisuuden teemat on tunnistettu tärkeiksi mutta käytännön toteutusten osalta ollaan vielä alkumetreillä.

Kestech roundtable toiminnan ytimenä on yhdessä tekeminen, hyvien käytäntöjen jakaminen ja ratkaisumallien työstäminen. Torstaina 19.1.2023 klo 8.30 – 11.00 nostetaan vastuullisuuden ilmiöt pyöreälle pöydälle ja lähdetään pureksimaan ilmiötä ymmärrettävään muotoon tavoitteena:

  • Lähteä luomaan teollisuuden yhteistyöverkosta Ylä-Savon alueelle – eli tuoda vastuullisuuden osaajat ja siitä kiinnostuneet yhteen.
  • Lisätä ymmärrystä mitä ”vastuullisuus” kaikessa moninaisuudessaan isommille ja pienemmille yrityksille merkitsee.
  • Tunnistaa alueen yritysten vastuullisuustyön odotuksia ja myös toimitusketjuihin kytkeytyviä vaatimuksia.

Tilaisuudessa kuullaan asiantuntijapuheenvuoro, jossa avataan vastuullisuuden termiä ja sen merkityksiä sekä käydään keskustelu jossa pohjustetaan vastuullisuustyön nykytilaa ja vaatimuksia Ylä-Savolaisessa teollisuudessa. Tilaisuus toimii samalla myös vuoden 2023 alussa alkavan KiertoKasvu-hankkeen starttina Ylä-Savon alueella.

Tilaisuuteen voit osallistua joka paikanpäällä YSAO:n kampuksella osoitteessa Asevelikatu 4, Iisalmi tai vaihtoehtoisesti etänä Teams yhteyden yli.

Liity mukaan Ylä-Savon vastuullisuuden toimijoiden verkostoon ja ilmoittaudu tilaisuuteen oheisella lomakkeella:

Lisätietoja kestävän vastuullisuuden roundtable tilaisuudesta:
Mika Julkunen
040-6686068
mika.julkunen@ysao.fi