KesTech osaamiskeskittymän toiminta jatkuu

KesTech osaamiskeskittymä on toiminut vuoden 2022 alusta alkaen yläsavolaisen teollisuuden kehittäjäkumppanina. Tehtävänämme on palvella yläsavolaisia teollisuus- ja teknologiayrityksiä sekä alan oppilaitoksia varmistaen yritysten ja oppilaitosten välisen tiiviin yhteistyön ja sekä elinvoimaisuuden kehittymisen. Toimintamme ytimessä on tasa-arvoisuus eli alueen kaikkien toimijoiden huomioiminen, yrityksen tai yhteisön koosta riippumatta.

Jatkossa toiminnan ytimen muodostavat edelleen Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto sekä Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä. Uutena toimijana KesTechin liittyy Iisalmen Teollisuuskylä Oy, tuoden lisäosaamista teollisuusyritysten kehitysprojektien käynnistämisestä sekä kansainvälistymisestä.

Kartoitamme KesTech osaamiskeskittymän toiminnan mahdollistamiseksi yrityksiä tukemaan toimintaamme. Ota yhteyttä Reijoon (reijo.hynynen@savonia.fi, 044 785 5576), jos yrityksesi haluaa lähteä tukemaan rahallisesti toimintamme jatkoa. Yritysrahoituksen toteutumalla varmistat osaltasi toimintamme jatkon ja meidän täyden tuen Ylä-Savon elinvoimisen teollisuuden puolesta.