KesTech – Ylä-Savon teknologia-aamukahvit

KesTech – Ylä-Savon teknologia-aamukahvisarja toteutetaan virtuaalisten aamukahvien merkeissä 6-8 kertaa vuodessa.

KesTech – Ylä-Savon teknologia-aamukahvisarjan toteuttavat yhteistyössä KesTech-osaamiskeskittymä sekä NewTech- ja Seutukaupunkien innovaatioekosysteemiverkoston kehittäminen -hankkeet

Ilmoittaudu mukaan aamukahveille Harri Komulaiselle (p. 044 7855548, harri.komulainen@savonia.fi).

Seuraavat aamukahvit

KesTech – Ylä-Savon teknologia-aamukahvit TBA.4.2024

Seuraavat KesTech – Ylä-Savon teknologia aamukahvit on suunnitteilla, aika ja aihe ilmoitetaan mahdollisimman pian.

Aamukahvit järjestetään etänä Microsoft Teamsissä. Linkki lähetetään ilmoittautumisen jälkeen.

Lisätietoja aamukahveista saa ja ideoita aamukahvien aiheista voi lähettää Harri Komulaiselle (p. 044 7855548, harri.komulainen@savonia.fi).


Aiemmat aamukahvit

KesTech – Ylä-Savon teknologia-aamukahvit 18.3.2024

KesTech – Ylä-Savon teknologia aamukahvit järjestettiin torstaina 18.3.2024 klo 8:30-09:00.

Aamukahvien aiheena oli Diplomi-insinööriopintojen mahdollisuudet Itä-Suomen yliopistossa. Läpi käyntiin mm. opiskelujen sisältöä, tietoa lahjoitusprofessuureista sekä käytyjä keskusteluja yritysosapuolten kanssa.

KesTech – Ylä-Savon teknologia-aamukahvit 25.1.2024

KesTech – Ylä-Savon teknologia-aamukahvisarja jatkui 25.1.2024. Tällä kertaa teemana oli Teollisuus 4.0 ja älytehdas.

Aamukahveilla kuultiin VLEFACT (Virtual Learning Enviroment Smart Factory) hankkeesta. Äänessä aamukahveilla oli Miika Vaarasuo Ylä-Savon Ammattiopistolta sekä Asmo Jakorinne, Pasi Lepistö ja Arto Toppinen Savonia-ammattikorkeakoululta.

VLEFACT tuotoksiin voi tutustua hankkeen sivuilta https://vlefactory.eu/.

KesTech – Ylä-Savon teknologia-aamukahvit 30.8.2023

KesTech – Ylä-Savon teknologia-aamukahvisarja jatkui 30.8.2023. Tällä kertaa teemana oli tuotannosta saatavan tiedon hyödyntäminen valmistavan teollisuuden yritysten kehittämisen ja johtamisen tukena.

Aamukahveilla puhujana oli Jari Lipponen Savonialta. Jari avasi tulosten ja hyötyjen kautta tämänhetkisiä mahdollisuuksia siihen, mitä tietoa voidaan kerätä ja miten, erityisesti koneistavasta tuotannosta, ja miksi tietoa yleensä kannattaa kerätä? Puheenvuorossa sivuttiin myös hitsaavan tuotannon tiedonkeruuta, sekä käytiin läpi, kuinka tiedon laatu voi vaikuttaa lopputulokseen.

”Digitalisaatio ei ole enää uusi ja vain harvojen yritysten saatavilla oleva asia, mutta silti vain harva pk-yritys jalkauttaa käytäntöön asti siitä helpostikin saatavia hyötyjä. Tästä esimerkkinä on tuotannosta saatava, varsinkin ihmisestä riippumaton tieto, joka voi osoittautua arvokkaaksi resurssiksi miettiessä, minne yleensä rajoitetusti saatavilla olevia kehitysresursseja kannattaisi kohdentaa, tai vaikkapa minkälaisilla investointipäätöksillä voitaisiin taklata tuotantoa haittaavia pullonkauloja.”

Savonian Digitalisaatio valmistavan teollisuuden yrityksissä (DiVa) -hankkeessa on tutkittu ja kehitetty valmistavan teollisuuden digitalisoitumista, yhdessä mukana olevien yritysten kanssa toteutettujen konkreettisten case-tapausten kautta. Toteutetut ratkaisut ovat perustuneet todellisiin haasteisiin ja pullonkauloihin, jotka on tunnistettu selvitystyön seurauksena. Tietoiskussa avattiin valikoituja, hankkeessa tehtyjä tapauksia, ja niiden pohjalta saatuja tuloksia.

KesTech – Ylä-Savon teknologia-aamukahvit 9.5.2023

KesTech – Ylä-Savon teknologia-aamukahvisarja jatkui 9.5.2023. Tällä kertaa teemana oli materiaalien ja rakenteiden testaus sähkövirtojen avulla ainetta rikkomattomasti.

Aamukahveilla puhujina olivat Marko Vauhkonen ja Aku Seppänen Itä-Suomen yliopiston Teknillisen fysiikan laitokselta. He kertoivat laskennallisen fysiikan ja inversio-ongelmien tutkimusryhmän tekemästä tutkimuksesta sekä sähköisen tomografialaboratorion laitteistosta ja näiden hyödyntämisestä teollisuudessa.

 ”Sähköinen tomografia on kuvantamistekniikka, jossa kuvannettavan kohteen pintaan asetetaan elektrodeja, joiden avulla tehtävien virta-/jännitemittausten perusteella määritetään kohteen sisäinen sähkönjohtavuusjakauma. Kuvantamisessa hyödynnetään matemaattista mallintamista ja ns. inversiolaskentaa. Tekniikan avulla voidaan määrittää monenlaisten kohteiden ominaisuuksia ilman, että kohteen sisään asetetaan antureita, tai että kohdetta vahingoitetaan. Esimerkiksi vettä ja öljyä sisältävistä putkivirtauksista voidaan selvittää öljyn ja veden määrää reaaliaikaisesti putken pinnalta tehtävien mittausten perusteella. Samoin pintamittausten avulla voidaan arvioida esimerkiksi betonirakenteen kuntoa tai sen sisältämää kosteutta.”

Aamukahvien lopuksi kuultiin Savonian Timo Teinilän puheenvuoro ÄlyAgri-hankkeesta.

KesTech – Ylä-Savon teknologia-aamukahvit 15.3.2023

KesTech – Ylä-Savon teknologia-aamukahvisarja jatkui 15.3.2023. Tällä kertaa teemana oli 3D -tulostaminen robotilla.

Aamukahveilla äänessä oli Antti Alonen Savonialta. Antti kertoi robotisoidun 3D -tulostuksen hyödyntämismahdollisuuksista teollisuudessa.

 Suurtenkin kappaleiden valmistus 3D-tulostamalla on mahdollista robotiikkaa hyödyntämällä. Savonian 3D-tulostusta robotilla (3DROBO) -hankkeessa kehitetään Savonian 3D-tulostusympäristön robottitulostusratkaisuja ja toteutetaan tulostusdemonstraatioita yhdessä alueen yritysten kanssa. Robottitulostus tarjoaa uusia mahdollisuuksia niin metallin, muovin kuin betoninkin 3D-tulostukseen. Tietoiskussa esitellään Savonian robottitulostusratkaisut, niiden tarjoamia mahdollisuuksia ja käyttökohteita maailmalta sekä 3DROBO –hankkeessa meneillään olevaa tutkimusta.

KesTech – Ylä-Savon teknologia-aamukahvit 11.1.23

Toisilla aamukahveilla 11.1.2023 mukana ja äänessä olivat Jarkko Ruotsalainen ja Katja Turunen YSAO:lta sekä Hannu Juntunen EduSavo Oy:stä.

YSAO edistää Ylä-Savon alueen teknologia-alan kasvua ja osaamista järjestämällä perustutkintoihin tähtäävää koulutusta koneistuksessa, koneenasennuksessa, hitsauksessa ja levytöissä, sähkössä, automaatiossa ja tieto- ja viestintätekniikassa. Perustutkintojen lisäksi YSAO toteuttaa ammattitutkintoihin sekä erikoisammattitutkintoihin johtavaa koulutusta. Lisäksi YSAO:n tarjontaan kuuluvat yksittäisiin tutkinnonosiin perustavat täsmäkoulutukset, joissa aihepiireinä ovat olleet mm. akku- ja sähköturvallisuus, hydrauliikka, 3D CAM-ohjelmistot, Robotiikka sekä hitsaukseen liittyen IWS-pätevyydet.

Luonnonkuitu vetosauvoja

KesTech – Ylä-Savon teknologia-aamukahvit 16.11.22

Ensimmäisillä aamukahveilla 16.11.2023 mukana olivat Jussi Asikainen ja Laura Tomppo Materiaalitutkimuskeskus Materialta. Aamukahveilla kuultiin materiaaliteknologian hyödyntämismahdollisuuksista.

Yritykset voivat hyödyntää Materiaalitutkimuskeskus Materian osaamista materiaaliteknologian eri osa-alueilta. Erityisosaamisena on metallien ja hitsien tutkimukset, puu-, polymeeri- ja komposiittimateriaalit sekä pinnoitteet.

Materiaalitutkimuskeskuksen asiantuntijat sekä valmistavat prototyyppejä että mittaavat monipuolisesti materiaalien ja tuotteiden ominaisuuksia.

Lisätietoa Materiakeskuksesta sivuilta www.materiakeskus.fi.