KesTech – Ylä-Savon teknologia-aamukahvit

KesTech – Ylä-Savon teknologia-aamukahvisarja toteutetaan virtuaalisten aamukahvien merkeissä 6-8 kertaa vuodessa.

KesTech – Ylä-Savon teknologia-aamukahvisarjan toteuttavat yhteistyössä KesTech-osaamiskeskittymä sekä NewTech- ja Seutukaupunkien innovaatioekosysteemiverkoston kehittäminen -hankkeet

Ilmoittaudu mukaan aamukahveille Reijo Hynyselle (p. 0447855576, reijo.hynynen@savonia.fi).

Seuraavat aamukahvi

KesTech – Ylä-Savon teknologia-aamukahvit TBA

Seuraavat aamukahvit huhti-toukokuussa.

Seuraa KesTech-hankkeen kuulumisia LinkedIn:ssä.


Aiemmat aamukahvit

KesTech – Ylä-Savon teknologia-aamukahvit 15.3.2023

KesTech – Ylä-Savon teknologia-aamukahvisarja jatkui 15.3.2023. Tällä kertaa teemana oli 3D -tulostaminen robotilla.

Aamukahveilla äänessä oli Antti Alonen Savonialta. Antti kertoi robotisoidun 3D -tulostuksen hyödyntämismahdollisuuksista teollisuudessa.

 Suurtenkin kappaleiden valmistus 3D-tulostamalla on mahdollista robotiikkaa hyödyntämällä. Savonian 3D-tulostusta robotilla (3DROBO) -hankkeessa kehitetään Savonian 3D-tulostusympäristön robottitulostusratkaisuja ja toteutetaan tulostusdemonstraatioita yhdessä alueen yritysten kanssa. Robottitulostus tarjoaa uusia mahdollisuuksia niin metallin, muovin kuin betoninkin 3D-tulostukseen. Tietoiskussa esitellään Savonian robottitulostusratkaisut, niiden tarjoamia mahdollisuuksia ja käyttökohteita maailmalta sekä 3DROBO –hankkeessa meneillään olevaa tutkimusta.

KesTech – Ylä-Savon teknologia-aamukahvit 11.1.23

Toisilla aamukahveilla 11.1.2023 mukana ja äänessä olivat Jarkko Ruotsalainen ja Katja Turunen YSAO:lta sekä Hannu Juntunen EduSavo Oy:stä.

YSAO edistää Ylä-Savon alueen teknologia-alan kasvua ja osaamista järjestämällä perustutkintoihin tähtäävää koulutusta koneistuksessa, koneenasennuksessa, hitsauksessa ja levytöissä, sähkössä, automaatiossa ja tieto- ja viestintätekniikassa. Perustutkintojen lisäksi YSAO toteuttaa ammattitutkintoihin sekä erikoisammattitutkintoihin johtavaa koulutusta. Lisäksi YSAO:n tarjontaan kuuluvat yksittäisiin tutkinnonosiin perustavat täsmäkoulutukset, joissa aihepiireinä ovat olleet mm. akku- ja sähköturvallisuus, hydrauliikka, 3D CAM-ohjelmistot, Robotiikka sekä hitsaukseen liittyen IWS-pätevyydet.

Luonnonkuitu vetosauvoja

KesTech – Ylä-Savon teknologia-aamukahvit 16.11.22

Ensimmäisillä aamukahveilla 16.11.2023 mukana olivat Jussi Asikainen ja Laura Tomppo Materiaalitutkimuskeskus Materialta. Aamukahveilla kuultiin materiaaliteknologian hyödyntämismahdollisuuksista.

Yritykset voivat hyödyntää Materiaalitutkimuskeskus Materian osaamista materiaaliteknologian eri osa-alueilta. Erityisosaamisena on metallien ja hitsien tutkimukset, puu-, polymeeri- ja komposiittimateriaalit sekä pinnoitteet.

Materiaalitutkimuskeskuksen asiantuntijat sekä valmistavat prototyyppejä että mittaavat monipuolisesti materiaalien ja tuotteiden ominaisuuksia.

Lisätietoa Materiakeskuksesta sivuilta www.materiakeskus.fi.