Osaava työvoima – Round Table 23.03.2023

Kolmas Osaavan Työvoiman -Round Table järjestettiin 23.3.2023. Round Table työssä käytiin läpi toimenpidekyselyn tuloksia. Tulokset on esitettyä alla.

Toimenpidekyselyn tulokset

  Toimenpidekyselyn perusteella käytiin läpi perehdyttämistä sekä siihen liittyviä haasteita. Työssä nousi esiin etenkin kansainvälisten työntekijöiden perehdyttämishaasteet liittyen työtehtäviin, jotka vaativat suomen kielen osaamista sekä työturvallisuuteen liittyvä osaaminen.  

Tilaisuudessa tuotiin ilmi myös Talent Hub Eastern Finland – hanke, minkä tarkoituksena on vahvistaa kansainvälisten osaajien saamista työpaikoille eri toimenpitein, sekä Osaamista Teknologia-alan Siirtymiin- hanke, missä etsitään työyhteisöjen kokemiin digitaalisen ja vihreän siirtymän haasteisiin. Osaavan Työvoiman Round Tablesta löytyi paljon syötteitä, joita KesTech vie eteenpäin näille hankkeille. 

Tämän jälkeen Tinja Kivistö Kasvuryhmästä piti Kasvun kulttuurista ja osaamisesta esityksen. Esitys on nähtävissä alta. 


Tapahtuman kutsu

Kestech kutsuu alueen yritykset mukaan Osaava Työvoima – Round Table tapahtuman kolmanteen kokoontumiseen.

Tilaisuus on jatkumo KesTech osaamiskeskittymän ”Osaava työvoima” roundtable toimintaan. Tilaisuudessa keskitytään konkreettisten toimenpiteiden toteutuksen suunnitteluun työvoiman saatavuuden parantamiseksi sekä keskustellaan alueen toimijoiden kanssa käytännön toimenpiteistä osaavan työvoiman saamiseksi alueelle.

Roundtable -työpaja saa vieraakseen Kasvuryhmästä Community Leader Tinja Kivistön (lisätietoa Kasvuryhmästä sivuilta www.kasvuryhma.fi) . Asiantuntijapuheenvuorossa Tinja avaa osallistujille Kasvuryhmän yli 260 yrityspäättäjältä keräämät opit ja parhaat käytännöt yrityksen kasvun kulttuuriin ja osaamisen rakennuspalikoista – eli millaiselle näyttää yritys, joka houkuttelee tekijöitä ja toisaalta pystyy pitämään jo talossa olevat osaajat heitä edelleen kehittäen. Tätä puheenvuoroa ei kannata missata!
www.kasvuryhma.fi

Työpajan tavoitteena on, että sana on vapaa ja ratkaisuvaihtoehtoja löydetään yhdessä muiden alueella toimivien yritysedustajien kanssa. Me KesTech -tiimi tartumme työpajan keskustelujen pohjalta toimeen haasteiden ratkaisemiseksi.

Aikataulu
Torstai 23.2.2023 klo 8:30—11:00

Toteutuspaikka
Round Table pidetään etänä Microsoft Teamsissa. Linkki Teamsiin on sähköpostissa liitteenä.

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu mukaan 19.3.2023 klo 18.00 lähettämällä viestiä Reijo Hynyselle, s-posti Reijo.Hynynen@savonia.fi

Lisätietoja
Reijo Hynynen puh. 044 785 5576
Reijo.Hynynen@savonia.fi
Savonia-ammattikorkeakoulu

Järjestäjä
KesTech osaamiskeskittymä