Savonian Yrityspalvelut ovat monipuolinen ja laaja palvelukokonaisuus yritysten ja yhteisöjen erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin. Yrityspalvelut ovat koulutuksen, tki-työn ja yritysyhteistyön keskiössä tuottaen osaamista ja palveluja näille kaikille. Yhteistyössä opettajien ja tki-henkilöstön kanssa autamme ja tuemme uusien menetelmien ja sisältöjen tuottamista ja käyttöönottoa koulutuksessa ja tki-toiminnassa.

Itä-Suomen yliopisto on kansainvälisesti arvostettu monialainen yliopisto, jonka palveluista löytyy ratkaisuja yritysten ja yhteisöjen haasteisiin. Yliopisto tarjoaa yritysten käyttöön tutkimusyhteistyötä ja -palveluja, etsii projekteille ja hankkeille tarvittavaa asiantuntijuutta tai opiskelijaa harjoitteluun sekä toteuttaa koulutusta ja valmennusta yrityksen osaamispohjan kehittämiseksi.

Ylä-Savon Ammattiopisto tarjoaa monipuolisia palveluja tukemaan yritysten menestystä. Vastaamme yritysten osaamishaasteisiin räätälöidyillä täydennys- ja lyhytkoulutuksilla. 

Iisalmen Teollisuuskylä tukee liiketoiminnan edellytyksiä tuottamalla elinkeino- ja yrityspalveluja sekä matkailupalveluja ja edistämällä elinkeinoelämän, tukiorganisaatioiden, koulutus-, tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden, julkishallinnon sekä kuntien keskinäistä yhteistyötä.

TechSavo edistää pk-yritysten kasvu-, uudistumis- ja innovaatiovalmiuksia Pohjois-Savossa ja Pieksämäellä. Hankkeen kohderyhmiä ovat alueen teknologiateollisuuden sekä puu- ja rakennustuotealan yritykset sekä niille palveluja tuottavat pk-yritykset.

Kun tarvitset uutta, osaavaa henkilökuntaa tai lisäkoulutusta nykyiselle henkilöstöllesi, ota yhteyttä EduSavoon!
Suunnittelemme ja toteutamme koulutukset aina yrityksen omien tarpeiden mukaan.

Pohjois-Savon alueen työnantajat voivat ilmoittaa Opiskelija töihin – työnhakupalveluun opiskelijoille tarjolla olevia harjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja, opinnäytetyöaiheita, projekti-, kesä- ja osa-aikatöitä.