Tulevaisuuden teknologiat – Round Table 2.11.2022

Ensimmäinen Tulevaisuuden Teknologia Round Table järjestettiin 2.11.2022

Ensimmäisessä Round Tablessa käytiin läpi Ennakointityössä merkittäviksi nostettuja teknologioita ja käytiin syvempi katsaus aiheeseen ”Tuotteista Palvelusuhteisiin ja Ratkaisutarjontaan”.

Round Tablen osallistujilta pyydettiin kommentteja kysymykseen ”Mitä ovat Ylä-Savolaista teollisuutta ja yhteiskuntaa muuttavat uudet teknologiat 3-10 vuoden kuluessa?” sekä valitsemaan kaksi tärkeintä teknologiaa, joihin alueella kannattaa priorisoida. Keskustelujen pohjalta valmistui alla esitetty miellekartta.