Kestävä Vastuullisuus Roundtable 25.5.2023

Päästövähennykset, hiilineutraaliuden tiekartat ja tulevaisuuden energiateknologia ja energian hinta ovat puhuttaneet Ylä-Savon yrityskenttää talven 2023 aikana ja KesTech tarttui aiheisiin nostamalla tulevaisuuden energiaratkaisut 25.5.2023 järjestetyn, järjestyksessään toisen kestävän vastuullisuuden roundtable tilaisuuden agendalle. Otsikon mukaisesti tilaisuudessa keskityttiin ymmärtämään menossa olevaa energiateknologian murrosta ja ennen kaikkea kuinka se voi vaikuttaa Ylä-Savon alueeseen sekä alueella toimiviin teollisuusyrityksiin tulevaisuudessa.

Tilaisuuden ensimmäisessä asiantuntijapuheenvuorossa Lappeenrannan teknillisen yliopiston energiateknologian tutkimusjohtaja Petteri Laaksonen avasi osallistujille isoa kuvaa mitä Suomen energiamarkkinoilla on tapahtumassa ja millaisia skenaariota energiantuotantoon ja yhteiskunnan sähköistymiseen liittyy. Yksi tärkeimmistä huomioista puheenvuorossa oli sähköistymisen myötä nouseva kokonaisenergian tarve sekö tuotantomahdollisuudet Suomessa sekä toisaalta havainto teollisen tuotannon keskittymisestä lähelle energiantuotantoa – ja tämä on Ylä-Savon alueelle yhtä aikaa valtava mahdollisuus mutta myös riski. Ylä-Savon alueelle panostetaan tällä hetkellä biokaasuun, jonka asema tulevaisuuden energiamuotona puhututtaa EU tasolla. Petteri Laaksonen on osana EASAC-yhteisöä ollut luomassa EU-tasolle suunnattua ohjeistusta ”Future of Gas” joka on ladattavissa täältä.

Tulevaisuuden energiateknologiat – Petteri Laaksonen, LUT

Roundtable tilaisuuden toisessa asiantuntijapuheenvuorossa Valio Oy:n energia-asiantuntija Jussi Jääskeläinen avasi Valion energiastrategiaa ja jo tehtyjä sekä tulossa olevia investointeja energiainfraan, joilla tavoitellaan niin hiilidioksidipäästöjen pienentämistä, energiajärjestelmien tehokkuutta kuin säästöjä energialaskussa. Valion energiastrategiassa oli nähtävillä prossien sähköistyminen, joka alleviivasi menossa olevaa muutosta kohti sähköisempää yhteiskuntaa.

Valion energiaratkaisuja nyt ja tulevaisuudessa – Jussi Jääskeläinen, Valio

Asiantuntijapuheenvuorojen jälkeen tilaisuuden osallistujien kanssa käytiin keskustelu energiamurroksen vaikutuksista Ylä-Savon teollisuuteen ja yhteiskuntaan.

Isot kiitokset Petteri Laaksoselle sekä Jussi Jääskeläiselle asiantuntijapuheenvuoroista, joiden tallenteet ovat katsottavissa KesTechin Youtube-kanavalla.


Tapahtuman kutsu

Tervetuloa KesTech osaamiskeskittymän kestävän vastuullisuuden järjestyksessään toiseen roundtable tilaisuuteen torstaina 25.5.2023 klo 8.30 – 11.00!

Päästövähennykset, hiilineutraaliuden tiekartat ja tulevaisuuden energiateknologia ovat puhuttaneet Ylä-Savon yrityskenttää talven 2023 aikana ja KesTech tarttuu aiheisiin nostamalla tulevaisuuden energiaratkaisut roundtable tilaisuuden agendalle.

Roundtable-työpajassa kuullaan asiantuntijapuheenvuorot LUT:n tutkimusjohtaja Petteri Laaksoselta sekä Valiolla Energy Specialist tehtävässä toimivalta Jussi Jääskeläiseltä. Asiantuntijapuheenvuorojen kautta pyritään luomaan kuvaa millaisella aikataululla vähäpäästöisen energiateknologian ratkaisut jalkautuvat suomalaiseen teollisuuteen ja toisaalta millaisia toimenpiteitä Valio tekee jo tässä hetkessä energiakulutuksen ja päästöjen minimoiseksi omilla tuotantolaitoksillaan.

Aikataulu
Torstai 25.5.2023 klo 08.30 — 11.00

Paikka
Tilaisuus järjestetään Teams – etäyhteydellä (liittymislinkki kokoukseen toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostitse ennen tilaisuutta)

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu mukaan 19.05.2023 mennessä

Lisätiedot tapahtumasta
Mika Julkunen, Ylä-Savon Ammattiopisto
E-mail: mika.julkunen@ysao.fi
Tel. 040-668 6068