KesTech osaamiskeskittymän Round Table yhtenä aiheena on Tulevaisuuden teknologiat. Round Tablessa keskustellaan alueen toimijoiden kanssa tulevaisuuden teknologioista ja niiden vaikutuksista Ylä-Savoon. Mitkä teknologiat ovat vaikuttavimpia alueella? Mihin teknologioihin alueella kannattaa panostaa tulevaisuudessa? Keskustelun aihe nousi kärkeen Ylä-Savolaisten yritysedustajien ja KesTech -tiimin ennakointiryhmän työn tuloksena.


Aiheen tapahtumat