Osana Kestech-ennakointikarttaa vastuullisuuteen, kiertotalouteen ja vihreään siirtymään liittyvät teemat nostettiin aihepiireiksi, jotka tulee merkittävästi vaikuttamaan Ylä-Savolaisen teollisuuden tulevaisuuteen.

Kartoituksen perusteella osalle Ylä-Savolaisista teollisuusyrityksistä vastuullisuustyö on arkipäivää ja kiinteä osa toimintaa, kun taas osalle yrityksistä vastuullisuuden teemat on tunnistettu tärkeiksi mutta käytännön toteutusten osalta ollaan vielä alkumetreillä.

Kestech roundtable toiminnan ytimenä on yhdessä tekeminen, hyvien käytäntöjen jakaminen ja ratkaisumallien työstäminen. Round Table työssä nostetaan vastuullisuuden ilmiöt pyöreälle pöydälle ja lähdetään pureksimaan ilmiötä ymmärrettävään muotoon tavoitteena:

  • Lähteä luomaan teollisuuden yhteistyöverkosta Ylä-Savon alueelle – eli tuoda vastuullisuuden osaajat ja siitä kiinnostuneet yhteen.
  • Lisätä ymmärrystä mitä ”vastuullisuus” kaikessa moninaisuudessaan isommille ja pienemmille yrityksille merkitsee.
  • Tunnistaa alueen yritysten vastuullisuustyön odotuksia ja myös toimitusketjuihin kytkeytyviä vaatimuksia.

Aiheen tapahtumat