KesTech osaamiskeskittymän Round Table yhtenä aiheena on osaava työvoima ja tulevien toimenpiteiden suunnittelu työvoiman saatavuuden parantamiseksi. Mistä Ylä-Savoon saadaan tulevaisuudessa osaavaa työvoimaa, miten työvoimaa saadaan pidettyä yrityksissä ja mitkä ovat ilmiöt, jotka vaikuttavat tulevaisuudessa Osaavan työvoiman saantiin? Keskustelun aihe nousi kärkeen Ylä-Savolaisten yritysedustajien ja KesTech -tiimin ennakointiryhmän työn tuloksena.


Aiheen tapahtumat